RDW kiest Frontline Solutions als partner voor Genesys Cloud klantcontact oplossing

3 juni 2021 | Persbericht

RDW gaat met het telefonieplatform van het Klant Contact Centrum de cloud in. In een aanbesteding toonde Frontline Solutions aan de beste partij te zijn voor een volledige Contact Center as a service (CCaas-) oplossing en gaat die als partner met de RDW implementeren.

Genesys_Cloud-Icon

Omdat de contracten voor onder andere het telefonieplatform en e-mailmanagement afliepen, is de RDW in 2020 een aanbesteding begonnen voor een nieuw telefonieplatform voor het Klant Contact Center. De RDW wilde graag ook het e-mail-management en workforce-management aan het telefonieplatform koppelen.

Aantoonbaar
Via een aanbestedingsprocedure op basis van Best Value Procurement (BVP) heeft de RDW de vraag in de markt gezet. Deze methodiek is erop gericht om de opdracht aan de inschrijver te gunnen die met zijn inschrijving aantoont als beste de risico’s te minimaliseren en de kansen te benutten.

Sjoerd Bangma, unitmanager iDee bij RDW: “Wij zochten een partner die niet alleen kon aantonen een expert te zijn bij het realiseren van Contact Center as a Service, maar ook het beheer, het onderhoud en de doorontwikkeling konden doen. Frontline Solutions bood de klantcontact-oplossing van Genesys Cloud aan en toonde aan deze expert te zijn voor de gevraagde realisatie. Daarmee hebben we een partner gevonden die de doelstellingen van de opdracht realiseert binnen de meest optimale planning en binnen budget.”

Hans Reuver, Algemeen Directeur van Frontline Solutions: “De RDW hanteert een strategie waarbij zij zich richten hun ‘core’ activiteiten en alle ondersteunende diensten zoveel mogelijk buiten de organisatie onderbrengen. Met deze klantcontact oplossing kunnen wij hier voor hen perfect invulling aan geven. We kijken dan ook uit naar deze mooie samenwerking.”

Meer weten over Genesys Cloud?

demo-tour

 

 

 

 


Over RDW:
De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen, bekend van de APK, het rijbewijs en het kenteken. De RDW volgt voertuigen vanaf ontwikkeling tot demontage en beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Het betreft taken op het gebied van:

  • toelating van voertuigen en onderdelen daarvan
  • toezicht en handhaving
  • registratie
  • informatieverstrekking
  • documentafgifte